logo


Dagbok 2014
Av Hall Skåra, 4. Februar 2014 13:19.
Sist endret 12. Februar 2019 07:16
 
Klubbens dagbok oppdateres hver måned.


1. OBgK 2014 :

 

1.1 Styret :

OBgKs styre 2013 består av følgende personer :

Leder : Hall Skåra
Nestleder : Chrisopher Hedberg
Økonomiansvarlig : Magnar Naustdalslid
Styremedlem : Tom Tyrihjell

1.2 Medlemmer :

OBgK hadde pr :

31 januar 53 betalende medlemmer. NBgF hadde totalt 123 betalende medlemmer.
28 februar 54 betalende medlemmer. NBgF hadde totalt 135 betalende medlemmer.
31 mars 57 betalende medlemmer. NBgF hadde totalt 142 betalende medlemmer.
30 april 58 betalende medlemmer. NBgF hadde totalt 153 betalende medlemmer.
31 mai 59 betalende medlemmer. NBgF hadde totalt 157 betalende medlemmer.
30 juni 59 betalende medlemmer. NBgF hadde totalt 161 betalende medlemmer.
31 juli 59 betalende medlemmer. NBgF hadde totalt 161 betalende medlemmer.

2. Aktiviter i OBgK og av OBgK spillere 2014 :

2.1 Oslo Open :

Ble arrangert 7 juni med følgende resultat for Oslospillere :

Vinner : Hall Skåra
Finalist : Shahab Ghodsi

Les referat fra turneringen

Tidligere resultater fra Oslo Open.

2.2 Norgesmesterskapet :

Ble arrangert 17-19 oktober i Oslo med følgende resultat fro Oslospillere :

Mesterklassen :

Hoved :

Norgesmester : Tore Eklund Fredriksen
Semi : Ronny Sandvik og Sondre Rike

Oppsamling :

Finalist : Roy Eikseth
Semi : Hall Skåra

Last Chance :

Vinner : Karl Frogner

Mellomklassen :

Hoved :

Finalist : Gulli Marholm
Semi : Zoran KrogstadLast Chance :

Vinner : Gaute Andersen

Les referat fra turneringen

2.3 Mestermøtet :

Mestermøte 2013 hadde deltagelse av 6 spillere fra Oslo.

Sluttspillet ble arrangert i Oslo 25 januar med følgende resultat :

   
Mestermester Hall Skåra

Les referat fra turneringen

Tidligere resultater fra Mestermøtet.

2.4 Bymesterskap :

2.4.1 Oslo

Ble arrangert 23 august med følgende resultat :

   
Bymester Shahab Ghodsi
Finalist Karl Frogner

Les referat fra turneringen

Tidligere resultater fra Bymesterskapene.

2.4.2 Haugesund

Ble arrangert 29 novenber med følgende resultat :

   
Bymester Karl Frogner

Les referat fra turneringen

2.4.3 Drammen

Ble arrangert 16 desember med følgende resultat :

   
Bymester Sondre Rike
Finalist Hans Liby

Les referat fra turneringen

2.5 Osloligaen :

Osloligaen, spilles hver tirsdag og er delt i 2 sesonger, Vår og Høst.

Vinner Vår-2014 Hans Liby

Vinner Høst-2014 Jostein Flood

Les mer om Osloligaen .

2.6 Mesterturneringer :

OBgK gjennomfører 12 mesterturneringer hvert år.

11 klubbturneringer + Oslo Bymesterskap.

Resultater fra Mesterturneringene.

2.7 Osloserien :

Seriemestere Våren 2014 ble Torshov nydannede bg-selskap som vant serien for 2de gang.
Toppscorer Våren 2014 ble Arne Vestrheim som ble toppscorer for foerste gang.
Les referat fra turneringen

Seriemestere Høsten 2014 ble Paragrafrytterne som vant serien for 7de gang.
Toppscorer Høsten 2014 ble Terje Pedersen som ble toppscorer for foerste gang.
Les referat fra turneringen

2.8 Oslofinalen :

Ble arrangert 29 mars med følgende resultat :

   
Vinner Jostein Flood
Finalist André Rognes

Les referat fra turneringen

2.9 Internasjonale turneringer :

2.9.1 Nordic Open :

Main : Speedgammon :

Finalist : Tore Eklund Fredriksen

2.9.2 London Open :

Main :

Winner :Hall Skåra

Les referat fra turneringen

2.9.3 Swedish Open :

Double Consultation :

Winner :Karl Frogner

Les referat fra turneringen

3. Årsmøte OBgK 2014 :

OBgK avholder årsmøte i desember eller januar påfølgende år.

4. Utmerkelser :

Hvert år deler OBgK ut følgende priser :

Årets spiller :  
Årets nykommer :  
Årets webinnlegg :  

Les om tidligere vinnere her

5 Valg til styre :

Det velges et styre bestående av leder og nestleder som velges særskilt og inntil tre styremedlemmer.
Leder og nestleder velges for 2 år av gangen i alternerende år.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND