logo
Hovedmeny


NBGF - NM-komiteens retningslinjer
Av Sentralstyret NBgF, 25. August 2021 20:21
Sist endret 28. August 2021 00:31
 


Vedtatt på generalforsamlingen 2020

Retningslinjer for NM i backgammon

Utvalgets mandat

«Sentralstyret har nedsatt et utvalg som skal legge fram et forslag til retningslinjer for hvordan man kan få et best mulig NM samtidig som man tar hensyn til de ulike spilleres og klubbers behov. Retningslinjene skal legge rammer for en smidig og forutsigbar prosess rundt NM og være til hjelp for arrangørklubbens planlegging og gjennomføring av mesterskapet. Samtidig skal ikke retningslinjene være så detaljerte og rigide at klubbene mister motivasjonen til å søke.»

Turneringsklassene

I NM arrangeres to turneringsklasser: Mellomklasse og Mesterklasse. Vinneren i hver klasse får, iht tidligere generalforsamlingsvedtak, et symbol på ratinglista. Turneringene gjennomføres på lørdagen og søndagen.

I tillegg kårer vi norgesmester i både lag og speed. 


Det er obligatorisk klokkebruk i alle kamper i hovedturneringene, lag og speed. Innstillinger: 12 sekunder pr trekk, 2 minutter pr poeng i banken. For speedturneringen er innstillingene 10 sekunder pr trekk, 2 minutter i banken for hele kampen. Kamplengde 5 poeng.

Oppstartstidspunkt for begge turneringsklassene er kl. 10.00 både på lørdag og søndag. Det er viktig at man starter såpass tidlig for å forhindre spilling til langt på kvelden/natta og sørge for at NM avsluttes på et tidlig nok tidspunkt på søndagen slik at det ikke fører til problemer med hjemreisen.

Mellomklassen:

Endret i 2021; jrf. Reviderte regler for deltagelse i mellomklassen i NM .

Mellomklassen er kun åpen for de som har lavere enn 1650 i rating, og som ikke har vært over 1700 i rating i løpet av de siste 100 kampene.

Det kan gjøres unntak basert på skjønnsmessig vurdering. Ved tvil, anmodes turneringsleder å ta kontakt med kvalifisert person (for eksempel klubbleder, et medlem av landslagsutvalget, etc.)

Komitéen har videre anbefalt:

Når en offentliggjør deltagerlisten, bør denne ikke inneholde navn på personer som ennå ikke er ferdig avklart.

Dette kan noen ganger være vanskelig å etterleve; for eksempel ved forhåndspåmelding på nettet. Sentralstyret vil jobbe med å se på løsninger for å etterleve anbefalingen.

16 eller færre spillere:

Det spilles TE (trippel eliminasjon) inntil det gjenstår én vinner. Kampene starter kl. 10 på lørdagen og spilles deretter fortløpende. Det tas middagspause mellom kl. 14.30 og kl. 16.30. Kampene fortsetter deretter til kl. 21.00 på kvelden. Turneringen forsetter så på søndagen kl. 11.00. Alle kamper spilles til 7 poeng.

17 eller flere spillere:

Det kjøres innledende 6 runders Monrad med kamper til 7 poeng der de 8 beste går videre til kvartfinale. Følgende tidsskjema gjelder:

10.00 - 11.30 1. runde

11.30 - 13.00 2. runde

13.00 - 14.30 3. runde

 

Middag 14.30 - 16.30

 

16.30 - 18.00 4. runde

18.00 - 19.30 5. runde

19.30 - 21.00 6. runde

Ved lik poengsum, avgjør dataprogrammet som benyttes hvilke spillere som går videre til spill på søndagen.

På søndagen spilles SE (singel eliminasjon). Kampene spilles til 9 poeng med følgende tidsskjema:

Kvartfinale: kl 10.00

Lunsj: 12.00-13.00

Semifinale: kl 13.00

Finale: kl 15.00

Slutt: kl 17.00

Mesterklassen:

Mesterklassen er åpen for alle. Det spilles DE (double elimination) etter følgende mal fram til det ønskede antall (8 evt 16) spillere er kvalifisert for sluttspill (1/4- eventuelt 1/8-finale). Deretter spilles ren cup:

Lørdag - 64 eller færre spillere:

Hoved 4 runder 15 p – de fire siste får kvartfinaleplass mens de øvrige fire kvartfinalistene kommer fra oppsamlinga:

Kl 10.00 - kl 12.30 1. runde

Kl 12.30 - kl 15.00 2. runde

Middag 15.00 - 16.30

Kl 16.30 - kl 19.00 3. runde

Kl 19.00 - kl 21.30 4. runde

Oppsamling 4 runder:

Kl 12.30 Taperne (32) fra runde 1 starter 5 runders cup 9p der kun vinneren får kvartfinaleplass *

Kl 16.30 Taperne (16) fra runde 2 starter 4 runders cup 9p der kun vinneren får kvartfinaleplass

Kl 19.00 Taperne (8) fra runde 3 starter 3 runders cup 7p der kun vinneren får kvartfinaleplass

Kl 21.30 Taperne (4) fra runde 4 starter 2 runders 5p cup der kun vinneren får kvartfinaleplass

* Dersom det er 48 eller færre deltagere, utelater man første oppsamlingsrunde og utvider andre oppsamlingsrunde til også å inkludere taperne fra første runde i hovedturneringen. Begge oppsamlingsfinalistene får i så fall kvartfinaleplass.

De 8 kvartfinalistene trekkes tilfeldig inn i et cup-tre, men slik at en spiller som har kvalifisert seg fra hoved møter en som kommer fra oppsamlinga.

Lørdag - 65 til 128 spillere:

Hoved 4 runder til 11 poeng - de 8 siste får åttendelsfinalplass mens de øvrige åtte 1/8-finalistene kommer fra oppsamlinga:

Kl 10.00 - kl 11.45 1. runde

Kl 11.45 - kl 13.30 2. runde

Kl 13.30 - kl 15.15 3. runde

Middag 15.15 - 16.30

Kl 16.30 - kl 18.15 4. runde

Oppsamling 4 runder:

Kl 11.45 Taperne (64) fra runde 1 starter 5 runders cup 9p der finalistene får åttendelsfinaleplass*

Kl 13.30 Taperne (32) fra runde 2 starter 4 runders cup 7p der finalistene får åttendelsfinaleplass

Kl 16.30 Taperne (16) fra runde 3 starter 3 runders cup 7p der finalistene får åttendelsfinaleplass

Kl 18.15 Taperne (8) fra runde 4 starter 2 runders cup 7p der finalistene får åttendelsfinaleplass

* Dersom det er 96 eller færre deltagere, utelater man første oppsamlingsrunde og utvider andre oppsamlingsrunde til også å inkludere taperne fra første runde i hovedturneringen. Alle fire semifinalister fra oppsamlingsrunden får i så fall åttendelsfinaleplass.

De 16 som da har kvalifisert seg til åttendelsfinalen, spiller én runde på lørdagen slik at 8 spillere kvalifiseres til kvartfinalen på søndagen:

Åttendelsfinalistene trekkes tilfeldig inn i et cup-tre, men slik at en spiller som har kvalifisert seg fra hoved møter en som kommer fra oppsamlinga.

Åttendelsfinale: kl. 20.00 11p

Søndag:

På søndag spilles SE (singel eliminasjon). Kvartfinalen og semifinalen spilles til 15 poeng. Finalen spilles til minimum 15 poeng. Følgende tidsskjema benyttes:

Kvartfinale: kl 10.00

Lunsj: 12.00-13.00

Semifinale: kl 13.00

Finale: kl 15.30

Slutt: kl 19.00

Generalforsamling:

Avholdes fredag kl. 17.00. Man bør vurdere om det er praktisk mulig å avholde en online generalforsamling i forkant av NM slik at NM-helga kun dedikeres til backgammonspilling.

Sideturneringer:

Det arrangeres lagturnering på fredagen. Påmelding starter umiddelbart etter generalforsamlingen. Spillestart kl 19.00. Startavgift kr 100 per person hvorav alt går til premiepotten. Hvert lag består av tre personer. Det spilles SE (singel eliminasjon) uten oppsamling hvor vinneren av hver runde er det laget som har vunnet minst to av de tre kampene. Hver kamp spilles til 7 poeng.

Etter middagspausen på lørdag kan det, om arrangøren ønsker, igangsettes en DMP-turnering for alle som er slått ut av hovedturneringene. 128 plasser ren cup med rebuy. Alle har en fri entry, og kan kjøpe seg inn igjen etter tap. Kr 10,- tas fra startavgiften fra hver NM-deltager og legges i DMP-potten. Prisen for rebuys settes også til kr 10.

Det spilles speedgammonturnering på søndagen for alle som er utslått fra Mellom- og Mesterklassen. Oppstart kl. 11.00. Det avsettes kr 100 per spiller i startavgift. Denne tas fra NM-startavgiften. Dette er en SE (singel eliminasjon) til 5 poeng.

Reviderte regler 27.08.2021: En tillater ikke rebuys. Det vil jo medføre at enkelte vil ha større vinnersjanser enn andre, og det bør unngås siden en tittel står på spill

Arrangør står fritt til og oppfordres til å arrangere Jackpots alle NM-dager til de som er utslått fra ordinært turneringsspill.

 

Krav til arrangør:

NM-plan

Arrangør må legge frem NM-plan til sentralstyret for godkjennelse. Ideelt sett bør potensielle arrangører legge frem grovplan på generalforsamlingen slik at man da har bedre grunnlag for å velge arrangørklubb. Planen må være sentralstyret i hende innen 31.12. Planen skal inneholde:

  • Dato for NM (normalt første helg i oktober)
  • Beskrivelse av spillested
  • NM-program inkl. tidsplan
  • Detaljert budsjett. Deltageravgiften deles opp i startavgift og registreringsavgift. I budsjettet skal det klart fremgå at startavgiften i sin helhet skal gå til premiering. Den skal utgjøre minimum 70% av deltageravgiften. Registreringsavgiften er ment å dekke arrangørens utgifter til leie av lokaler, etc. Registreringsavgiften bør være den samme i begge klasser.
  • Deltageravgiften i mesterklassen bør være betydelig høyere enn i mellomklassen.

Annonsering

Arrangørklubben må annonsere NM på forbundets websider innen 31.01. Annonsen må være så fyldig som mulig og i det minste inneholde informasjon om tidspunkt for NM, spillested, informasjon om turneringsklassene og turneringsformatene og eventuelle dataprogrammer som skal brukes inkludert innstillinger. Det må informeres om både start- og registreringsavgift og ha mulighet for forhåndspåmelding med betaling. Tidsplan må være så detaljert at det er mulig for deltagere å kunne kjøpe flybilletter på et tidlig tidspunkt.

Innbydelsen som publiseres bør følge en gitt mal og være mest mulig lik fra år til år.

Gjennomføring

Arrangøren må avsette minst én person til selve gjennomføringen av NM. Vedkommende kan ikke være deltager i turneringen. Arrangøren avgjør om vedkommende skal få dekket reise, hotell, etc. Pengene tas i så fall fra registreringsavgiften.

Minst én av semifinalene (helst begge) og selve finalen i Mesterklassen skal streames live. Det er også ønskelig at man streamer kamper fra hver innledende runde.

Etterarbeid

Arrangøren skal bidra til å bygge opp en NM-instruks for fremtidige arrangører. Alle aspekter ved å arrangere NM bør inngå som f.eks. en detaljert beskrivelse av forberedelsene som bør gjøres, hvilke dokumentmaler som kan benyttes (f.eks. scorekort), hvordan streamingen gjøres, dataprogram som benyttes, etc. Teorien er at NM-instruksen vil bli mer og mer detaljert og fyldig ettersom årene går og mange NM-arrangører har bidratt.

Krav til sentralstyret:

Sentralstyret skal innen 15.01 vurdere og gi tilbakemelding til arrangørklubb til NM-planen.

Sentralstyret sørger for og betaler for scorekort, penner, flygeblad, program, alle premier (pokaler, etc), etc. under NM. Kostnadene anslås å være om lag kr 10.000 som er tilsvarende den økonomiske støtten NM-arrangørklubben ble tildelt tidigere år. Den nye ordningen vil sørge for kontinuitet og forenkle arrangørklubbens rolle.

Krav til generalforsamlingen:

Godkjenne neste års NM-arrangør. NB: Krever vedtektsendring - i dag godkjennes to år frem i tid.

Godkjenne eventuelle endringsforslag til retningslinjene for NM.

Utvalget har bestått av Elias Kritikos, Hall Skåra og Stein Welle. Takk også til Fred Westerby, Karl Frogner og sentralstyret.

Bergen/Egersund/Oslo, sommeren 2020

 

 
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND