logo

Norgesbackgammonforbund
Av Leder YP, 10. April 2003.
Sist endret 27. November 2018 14:43
 
Norges Backgammonforbunds formål er nedfelt i vedtektenes #1, som lyder:

# 1 Formål å

1. Norges Backgammonforbund (NBgF) er en sammenslutning av backgammonklubber og spillere.

2. Forbundet skal være høyeste organ for organisert backgammon i Norge, og representere norsk backgammon i inn- og utland. Videre skal forbundet ivareta spillernes og klubbenes interesser, og arbeide for å øke interessen for backgammon generelt.

3. Forbundet er ikke-kommersielt.

4. Forbundet skal fastsette og publisere regler for backgammonspilling i forbunds-, nett- og klubbregi.

***


All henvendelse til NBgF mailes til norgesbgforbund@gmail.com

Sentralstyret: styret@nbgf.no

Sett gjerne hvilket emne saken gjelder. Ved private henvendelser: bruk tlf/ sms, privat mail

NBgFs sentralstyre Telefon
Yvonne Pasali Leder 930 18 700
Marianne Husum Nestleder Mail på tlf: marihus@online.no 
Gulli Marholm Kasserer 957 63 601
Vidar Osen Webansvarlig 922 73 033
Karl Frogner Informasjonsansvarlig 489 54 637

                                                        ***

Sentralstyrets møtereferater(etter GF 150618) kan leses her:

270618

120718

071018

                                                        ***

Landsrådet  
Yvonne Pasali Leder NBgF 930 18 700
Marinne Husum Nestleder NBgF (kun mail)
Kjell Arne Borge Arendal 478 84 260
Yvonne Pasali Bergen 930 18 700
John Jahreie Bodø 901 97 538
Håkon Tannæs Drammen 482 03 110
Kristian Thulin Haugesund 920 27 713
Marius Bergløff  Nesodden 930 24 049
Morten Gjerde Notodden 906 42 900
Chris Hedberg Oslo 918 91 298
Hakan Sari Sandnes 924 99 963
Rune Halvorsen Stavanger 936 54 320  
Jon Kristian Røyset Tromsø 930 44 384
Nasim Dadgostar Trondheim 452 58 052
Beate Siglen Tønsberg Kun mail: bsiglen@gmail.com

+ Lene K Thuseth,  nestleder Trondheim, 400 79 713

+ Håvard Hafskjold,  nestleder Nesodden, 995 30 496

+ Thorleif Reisvold, nestleder Sandnes, 991 53 113

 

Valg- og Vedtektskomitee (mangler minst 1 person i hver gruppe)

Leder av VV: Marianne Husum

Gulli Marholm Oslo 957 63 601
     
Morten Gjerde Notodden 906 42 900

Forum / sosiale medier Moderator: Marianne Husum mail på tlf : marihus@online.no 

 

Webutforming & -design: Lene Kristin Thuseth, Yvonne Pasali & Vidar Osen

Innspill til denne gruppen skrives på Forumet. På forhånd takk!

 

Revisorer/ Regnskap
Hannu Lyyjynen (tiltrer høst 2018)  
     

Kontonummer

Kontonummer til Norges Backgammonforbund er : 6428.05.06239 (ikke til medlemskap, det betaler du under  "Årskontingent")

Organisasjon og medlemsskap

Gjeldende Vedtekter for NBgF  (endret 080918)  Endringene sees her

Se denne siden for gjeldende satser og rutiner for tegning av medlemskap.

utdrag fra vedtektene, §5:
Generalforsamlingen er NBgFs høyeste og vedtektsgivende myndighet. Landsrådet er NBgFs nest høyeste organ. Sentralstyrets Leder er landsrådet leder og nestleder er landsrådet nestleder og Lederens stedfortreder. Landsrådet utgjøres forøvrig av klubbenes ledere. [...]
Sentralstyret er underordnet generalforsamlingen og landsrådet, og har den utøvende myndighet og er ansvarlig for den daglige, forretningsmessige drift. [...]


NBGF sitt kontonummer er: 6428.05.06239. Dette kontonummeret benyttes ved innbetaling av mesterturneringspenger etc.

Veiledning for klubbledere

NBgF har laget veiledning for klubbledere (050718: er under arbeid/ oppdatering..)  Veiledning  for klubbledere

Dagbok for NBgF 2015-2016 d.d

NBgF skriver Dagbok for aktiviteter i forbundets regi, bymesterskap i de forskjellige klubber og mesterturneringer Dagbok 2015-2016

Lokalforeninger

NBgF har følgende aktive lokalforeninger:

Arendal Backgammonklubb
Bergen Backgammon Club
Bodø Backgammonklubb
Drammen Backgammonklubb
Haugesund Backgammonklubb
Ishavsbyen Backgammonklubb (Tromsø)
Nesodden Backgammonklubb
Notodden Backgammonklubb
Oslo Backgammonklubb
Sandnes Backgammonklubb
Stavanger Backgammonklubb
Trondheim Backgammonklubb
Tønsberg Backgammonklubb

I tillegg finnes det p.t. følgende sovende klubber:

Fedje Backgammonklubb
Hammerfest Backgammonklubb
Ringerike Backgammonklubb
Kristiansand Backgammonklubb

Regler

NBGF har et eget sett med Turneringsregler og våren 2017 ble vi spurt om å gå over til et felles Europeisk Turneringsreglement, noe som er en fordel. Derved byttet vi de totalt ut september 2017.

De nye gjeldende Turneringsreglene kan du lese her.

Dokumenter

Vedtekter for NBgF

Referat fra NBgFs generalforsamling 7. oktober 2000
Referat fra NBgFs generalforsamling 6. oktober 2001
Referat fra NBgFs generalforsamling 5. oktober 2002
Referat fra NBgFs generalforsamling 4. oktober 2003
Referat fra NBgFs generalforsamling 2. oktober 2004
Referat fra NBgFs generalforsamling 1. oktober 2005
Referat fra NBgFs generalforsamling 30. september 2006
Referat fra NBgFs generalforsamling 8.september 2007
Referat fra NBgFs generalforsamling 11.oktober 2008
Referat fra NBgFs generalforsamling 3.oktober 2009, og Regnskap/budsjett
Referat fra NBgFs generalforsamling 11. september 2010
Referat fra NBgFs generalforsamling 1.oktober 2011
Referat fra NBgFs generalforsamling 6.oktober 2012
Referat fra NBgFs generalforsamling 24. august 2013
Referat fra NBGFs generalforsamling 17.oktober 2014
Referat fra NBGFs generalforsamling 14.oktober 2015
Referat fra NBgFs generalforsamling 25. september 2016

Referat fra NBgFs generalforsamling 3. juni 2017 og regnskap/budsjett

Referat GF 15 juli 2018 (uten regnskap/ budsjett    

Referat x-ord gf 080918 m/ regnskap/ budsjett


Backgammon: historie og regler

 


nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND
(c) Norges Backgammonforbund 1994-2018