logo
Hovedmeny


NBGF - Om NBGF - Turneringsregler
Av YP, 3. April 2020 19:55
Sist endret 1. Januar 2024 12:45
 
I tråd med vedtaket på høstens generalforsamling har sentralstyret sørget for at World Backgammon Federations reglement fra august 2023 nå foreligger i norsk språkdrakt.


Vi har lagt ut det nye reglementet her, og endringene er oppsummert i denne endringslisten. Det er ganske mange endringer med smått og stort, men sjansen er stor for at du kan fortsette som før! 

Eksempler: Lovlige trekk ("legal moves") gjelder, dersom ikke annet er kunngjort - og terninger oppå brikker er ugyldig kast, dersom ikke annet ("dice on checker") er kunngjort. Regler rundt pauser er justert, og turneringsleder som vil sanksjonere for sent oppmøte kan nå velge å starte sen spillers klokke heller enn å bruke straffepoeng.

Vi anbefaler alle å gjøre seg kjent med turneringsreglene og det som er nytt, særlig alle dere som er turneringsledere fra tid til annen. Det nye reglementet trer i kraft fra 1. januar 2024, slik generalforsamlingen vedtok det i oktober.

NORSK   -    Engelsk

Det gamle reglementet gjelder ut året 2023, og du kan finne det her.

Tilleggsbestemmelser:

- Kamper som ikke er påbegynt kan ikke rates. En kamp anses som påbegynt dersom begge spillerne har gjort et flytt hver (f.o.m. 6. nov 2021).
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND