logo


Generalforsamlingen avholdes fredag 15. oktober kl 18:00 rett før lagturneringen starter under NM.
Av Marianne Husum Leder NBgF, 15. Oktober 2021 14:11.
Sist endret 15. Oktober 2021 14:15
 

Vi minner om generelle smittevernrådene som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene gjelder fremdeles.


Sted: Oslo, Oslo Gamle Rådhus, 2. etg, Christian Torv 1

Agenda ifølge våre vedtekter:

 1. Sentralstyret utpeker et tellekorps som registrerer de fremmøtte og evt. fullmakter. Sentralstyrets leder eller nestleder leder generalforsamlingen frem til og med valg av dirigent.
 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamlingen skal minimum inneholde følgende punkter:
 3. Godkjennelse av møteberettigede og fullmakter
    ii. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
      iii. Valg av dirigent 
      iv. Valg av referent, samt to til å undertegne referatet 
      v. Sentralstyrets årsberetning

Se: https://nbgf.no/index.php?newsId=3697

 1. Godkjenning av revidert årsregnskap for foregående kalenderår, og ansvarsfritak for Sentralstyret

Se: https://nbgf.no/index.php?newsId=3688

    vii. Fastsettelse av kontingent
    viii. Vedtak av budsjett


 1. Fastsettelse av neste års generalforsamling og norgesmesterskap.
    x. Vedtektsendringer

GF 2021, sak 1, Frister til generalforsamlingen, ref. D og E i vedtektene

Se;
https://nbgf.no/index.php?newsId=3685

GF 2021, sak 2, Landsrådet som vedtektsfestet beslutningsorgan i NBgF avvikles

Se;
https://nbgf.no/index.php?newsId=3686

GF 2021, sak 3, Fullmakter

Se;
https://nbgf.no/index.php?newsId=3687


 1. Innkomne forslag

GF 2021, sak 4, NBgF avholder som arrangør 12 mesterturneringer online

Se;
https://nbgf.no/index.php?newsId=3689

GF 2021, sak 5, Etablere Mellomturneringer (MkT) på lik linje som Mesterturneringer (MT)
Se;
https://nbgf.no/index.php?newsId=3690

GF 2021, sak 6, Arrangere en alternativ GF-helg

Se; https://nbgf.no/index.php?newsId=3691

GF 2021, sak 7, Sentralstyrets innstilling om landslagsuttak

Se;
https://nbgf.no/index.php?newsId=3693


 1. Valg av sentralstyre og revisor
 2. Alle valgperioder er på ett år, med unntak av leder ellernestleder + en person som har økonomiansvar. De velges for 2 år.

Valgkomiteens innstilling overfor generalforsamlingen 2021 i Norges Backgammonforbund (NBgF

Se;
https://nbgf.no/index.php?newsId=3675

Med hilsen

Sentralstyret NBgF

 

 

 
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND